Wie ben ik?
"There’s wisdomin every question"
Filosofie
Workshops &Feesten
Tarot Reading
Contact
Readings
Workshops &Events
A Reading
Who am I?
Philosophy
A Reading
Who I am I became interested in human behavior and Psychology as a young adult and tried out lots of non conventional ways to figure out life. I travelled extensively to other cultures. And it was interesting to discover that almost every indigenous culture on earth connects to one common demeanor; An unseen world where we meet our diseased loved ones and where life is much wiser, harmonious and beautiful. It was Buddhism came closest in answering my questions. It is described as a philosophy and its mindset is non violent and self-reflecting. One that consciously and patiently guides people to learn, accept and grow as an individual, aiming for fully understanding your presence and reaction to life and life's reaction towards you, in order to discover “heaven” within ourselves.  I agree, why wait for it. I try to live accordingly. For 25 years I’ve worked in psycho-social care, mainly with clients with challenging backgrounds and behavior. Here I discovered my talent to reach them and sense what they specifically needed and combined this with creativity. Assigned by city counsels I worked with residents to improve their social surroundings en neighborhood. I volunteered for a S.O.S phone line and in Sri Lanka after the Tsunami to rebuild and take care of children. I am now self-employed. I have been practicing Tarot for over 20 years and it’s my favorite tool in a reading. I spread the cards as a personal “comic story” and will take you through the cards to, literally, read them with me so you will reach an even deeper understanding. I am an intuitive psychological reader and therefore mainly point out your personal development, choices or advice which will serve you the best. What I “sense or see” should not bother you that much. It’s an extra mean of communication, like my life experience and knowledge.  Respectfully, Marian Schokker
Home
Wie ben ik Al vrij jong raakte ik geboeid door Psychologie, menselijk gedrag en niet reguliere manieren om uit te zoeken wat nu het leven is.  Ik heb veel gereisd en het was interessant om te ontdekken dat bijna elke oorspronkelijke cultuur een gemeenschappelijke deler heeft; Een ongeziene wereld waar we onze overleden familie en geliefden zullen terugzien en waar het leven veel wijzer, harmonieuzer en mooier is. Het Boedhisme beantwoorde mijn meeste vragen. Boedhisme wordt beschreven als een levensfilosofie en neemt geweldloosheid en zelfreflectie als uitgangspunt. Deze denkwijze leert geduldig om bewust te accepteren en te groeien als individu. Het richt zich op het volledig begrijpen van jouw rol en je reacties op het leven en hoe het leven op jou reageerd. Op deze wijze leef je niet alleen maar naar een beter leven na de dood toe maar ben je nu “de hemel” in jezelf aan het ontdekken.. Zo wil ik het leren. Ik werkte 25 jaar binnen in de Psycho-socialezorg. Voornamelijk met clienten met een getraumatiseerd verleden en uitdagend gedrag. Hier ontdekte ik mijn talent om aan te voelen wat zij precies nodig hadden om zich te uiten en combineerde dit met mijn creativiteit.  Vanuit Gemeentes werkte ik als sociaal maatschappelijke ondersteuner met bewoners en hun leefomstandigheden. Als vrijwilliger bij de S.O.S telefoon en in Sri Lanka met kinderen en de sociale opbouw na de Tsunami ramp.  Ik werk nu als zelfstandige. De Tarot gebruik ik meer als 20 jaar en het is voor mij een favoriete middel in een consult. Ik leg de kaarten als een persoonlijk “stripverhaal” en neem je hierin mee waardoor het voor jou ook letterlijk inzichtelijk wordt. Ik ben een intuitieve psychologische reader en kom daarom eigenlijk altijd uit op je persoonlijke ontwikkeling, keuzes of advies die je het beste verder helpen.  Mijn “voelen of zien” zou jou niet moeten storen. Het is een extra communicatie middel net als mijn  kennis en levenservaringen. Respect, Marian Schokker
Philosophy
A reading I was introduced to the Tarot and it's amazing and accurate insights some 20 years ago. As a tool in readings, they work great for me. Doing readings, I place supposedly random drawn cards, as I’m focusing on your issue. The Tarot always gives me those cards with a spot-on content to the issue.  I never had to question them. My reading approach towards your issue is “clearheaded” and straight foreward. Taken the fact that it is a reading, there is no straight answer right away. Most of the times it is not the outcome but the understanding of how to get there, that will give the biggest insight. The same goes for not always hearing what you want but what you actually need to hear, to get the bigger picture.  I don’t draw “negative” cards. I think those would not help you. I do draw just one card in the reading to give you insight in what will not benefit you goal or course. My card readings intent is to go for your highest potential on the subject, which will guide you to the best possible outcome or advice. The reading itself is much based upon truly understanding you issue or question. This ables you to express your feelings and emotions on the topic and will help you to  explore the cards with an open mind. The cards will guide but we we’ll discuss what the possibilities are. I’ll take you through the cards as if it were a “comic story”.  The fact that I know, feel or see more is an extra communication skill and will help to get to the bottom of things. The symbolic pictures of the Tarot will give an extra visual imprint as well. You always have the choice to follow up on the advice, or not. I do tend to keep things in “the here and now” and hope that my reading insights will help you to make independent and wise decisions. Better to wake up a little wiser than waiting for a “maybe next year”. My reading ethics keeps all that is said confidential. I won’t be able to help you in any medical issues, since I’m not a qualified doctor.  If you troubles are making you sick in any way, I will suggest and support you to seek professional help. A Reading costs € 45,-
Een reading Hoe de Tarotkaarten werken, geen idee. Ik leerde zo'n 20 jaar geleden de verbazende en accurate inzichten die de Tarot bied. Tijdens een reading trek ik, zo gezegd, willekeurige kaarten terwijl ik mij op jou focus. De Tarot geeft mij dan kaarten met een altijd prachtige inhoud die correspondeert met jouw leven. Ik heb nooit aan de kaarten getwijfeld. Mijn houding tijdens een lezing is helder en duidelijk. Voorop gesteld dat het een reading is betekend dat er niet altijd direct een antwoord is. Het gaat vaak ook niet zozeer over de uitkomst of het antwoord maar om echt zelf begrijpen hoe je daar kunt komen, dit verschaft het grootste inzicht. Hetzelfde geldt ook dat je niet altijd van mij hoort wat je zou willen horen maar wat je nodig hebt om te horen. Hierdoor krijg je het volledige beeld en inzicht. Ik trek geen “negatieve” kaarten. Ik vind niet dat deze veel toevoegen. Ik trek wel een kaart die je inzicht geeft welke houding of gedrag je doel niet helpt. Het gaan voor jou hoogte potentieel is mijn intentie, deze leidt je naar de best mogelijke uitkomst of advies. In de reading staan het doorvoelen van je frustraties, je  potentieel jij volledig centraal. Jouw gevoelens en emotie zullen je helpen om met een open blik naar de kaarten te kijken. Ik neem je door het kaartverhaal mee alsof het een stripboek is. Het feit dat ik weet, voel of zie is een extra communicatiemiddel en helpt om nog dieper op de vraag in te gaan. De plaatjes en de symboliek van de Tarot zijn vaak ook een goede imprint die de boodschap beter doet beklijven. Jij hebt altijd de keuze om het gegeven advies te volgen, of niet. Ik hou de readings altijd in het hier en nu en hoop dat de inzichten je helpen om zelfstandige en wijze beslissingen te nemen. Beter een beetje wijzer wakker worden dan wachten op een “misschien volgend jaar”. Alles wat wordt gezegd blijft vertrouwelijk. Ik kan je niet helpen met lichamelijke of medische klachten, hiervoor ben ik niet gekwalificeerd. Als je frustraties je ziek maken of je te zwaar uit evenwicht brengen dan zal ik altijd de juiste professionele hulp adviseren. Een reading kost € 45,-
We are what we think? Our awareness is basically what we consciously think and believe about a person, situations or ourselves. What we think and believe is of great influence in how we connect and perceive the world around us. We show our thoughts and beliefs in behavior and behavior is, in short, our actions, reactions and emotions.  So, as soon as we change our way of thinking or believes, we change our actions, reactions and emotions, we change our world. Unfortunately, we are not always aware of what we think. For instance;  Our thoughts might not even be ours but we were summond to believe to believe.  Our thoughts might be outdated and can be proven as incorrect (yes, we have been on the moon). Even what we, as adults, have learned to think might have gone through changes we are not aware of. Or we simply believe what everybody else believes, never giving it a second thought.  Your thoughts are always OK  as long as they make you happy. But what if they don’t… Changing our thoughts and believes will not often happen if someone just tries to convince you to think different. Often we stick to our own believes, discuss or best case, we probably compromise.  A true change happens almost naturally when our perceived reality collides with our own thoughts and believes. This might come through a direct counter experience which makes us to change our believes. Or we are left puzzled by an experience and we start to question our own thoughts. Only then will we be receptive to listen to explanations or answers.   Asking questions is all ready changing the way you think. So, indeed, there is wisdom in every question.
>>
Wij zijn wat we denken? Ons bewustzijn is dat wat we bewust geloven en denken over een situatie, een persoon of over ons zelf. Wat we denken is dus van grote invloed op hoe we ons met de wereld om ons heen verbinden, deze waarnemen en beïnvloeden. We laten onze gedachten en overtuigingen zien in gedrag. Gedrag is in het kort onze acties,reacties en emoties. Zodra we onze manier van denken veranderen, dan veranderen ook onze acties, reacties en emoties en dus onze wereld zoals wij die beleven. Helaas zijn we ons niet altijd bewust van wat we denken. Bijvoorbeeld kunnen onze gedachten en overtuigingen aan ons op jonge leeftijd zijn opgedragen om ze zo exact aan te nemen en geloven. Misschien is er denkwijze die gedateerd is of die als niet correct worden bewezen. (Ja, we zijn op de maan geweest)  Zelfs wat we bewust hebben aangenomen en geloven kan aan verandering toe zijn. En soms hebben we gedachten niet bewust onderzocht omdat iedereen hetzelfde dacht. Jouw gedachtes zijn altijd OK zolang ze je blij maken… Maar wat als ze dat niet doen? Het veranderen van onze gedachte/overtuigingen is meestal geen dagelijkse bezigheid. Als iemand ons op een andere gedachte probeert te brengen dan schieten we vaak in de ontkenning, discussie en bereiken we hooguit een compromis. Een daadwerkelijke verandering ontstaat bijna natuurlijk wanneer onze waargenomen realiteit bots met onze gedachten en overtuigingen. Deze botsing zorgt ervoor dat we niet zo zeker meer zijn van onze overtuiging en vragen gaan stellen. Pas dan zijn we ontvankelijk voor uitleg en antwoorden. Of we worden simpel geconfronteerd met een berekend goed of fout en passen dan onze overtuiging aan. Vragen stellen is dus al in de basis een verandering in een manier van denken. Dus zit er wijsheid in elke vraag.
<<
In this follow-up of daily life circumstances you are dared to investigate and review your thoughts. Fight, flee or stay?In this case we need to determine what would be our best thoughts on the case. Do we put more work and effort in it, learn to accept it or do we walk away.  They have what you want. Here we are comparing towards something else. A Reality check on your thoughts and solid advice and determination helps to decide what we want with our own situation. Your thoughts and actions should then go towards creating better circumstances for yourself. I’m not worth it.At some stage we all accepted harmful perceptions about ourselves especially when where young or inexperienced. If we review this our questions could be: Do I still believe this now? Do I want it to be true? Who said it and why did I follow? We don’t always need to know how other people perceive us. It will, in time, distract us from you goals and we start behaving the way others tell us to. If  I were you….This refers mostly to people reflecting their personal thoughts and fears. Mind you, there is nothing wrong with some solid good advice but it should come without judgment, and with plain facts. If this is not the case, be assertive and don’t over-think this one, twice. SilenceSilence sometimes does help to take some distance and time to think things over, especially when there are emotions involved. To stay silent might lock you up with the same thoughts over and over again.. Liberate yourself by sharing your thoughts or believes. Speak up you if you are asked a question on the topic. In general they will be open to your answer.
In de volgende dagelijkse situaties kun je bewust leren kijken naar je gedachten, acties en reacties Vecht, vlucht of blijf?Binnen deze situatie is het bepalen van je doel en je volledige gedachten over de situatie belangrijk. Ga je er meer energie en werk instoppen, leren om de situatie te accepteren of laten we het achter ons? Jij Hebt wat ik wil:In dit dilemma vergelijken we onszelf met iets anders wat we als beter beschouwen. Doe een realiteitscheck op je gedachten om de haalbaarheid vast te stellen. Bekijk dan de situatie en handel naar het creëren van betere omstandigheden voor jezelf.                                                                                                                    Ik ben het niet waard…Ondermijnende meningen, bedoeld of onbedoeld, over ons zelf hebben we allemaal wel eens geaccepteerd of zelf over ons zelf uitgesproken. Vooral toen we jong en onervaren waren. In dit geval vragen we ons zelf af: Geloof ik dit nog steeds? Wil ik dat het waar is? Wie zei dat, waarom en waarom volg ik dit nog? Het is niet altijd nodig om te weten wat andere mensen van je denken. Het houdt je, zeker als je dat veel doet, af van jouw doelen en stem je je gedrag af op wat anderen van je verwachten.                                                Als ik jou was…vaak reflecteren mensen hun persoonlijke gedachten en angsten. Dit zou je kunnen weerhouden van je oorspronkelijke doel. Er is niets mis met goed en gegrond advies maar het moet zonder oordeel en met heldere feiten gegeven worden. Is dit niet het geval, wees assertief en twijfel geen moment.  ZwijgenZwijgen kan soms helpen om wat afstand en tijd te nemen om zaken op een rijtje te zetten. Zeker als er veel emoties zijn. Blijvend zwijgen kan je opsluiten met de continu zelfde gedachten...Bevrijdt jezelf dan door ze te delen. Zeker als er een vraag gesteld wordt. Meestal wordt er dan ook echt geluisterd.
Yes it is! No it's not!As adults we sophisticated these everlasting disputes with a lot more thought and it can go on and on and on until eternity…in our heads. Take a break and start with facts and figures, considering all involved. It would be simply wise to do. Prove your own dispute and look at the importance of the disagreement. Asked yourself “Do I just want to be right or we all need to be happy?” This is a tough one! Self indulgenced thinking is not an escape from this dispute.. As you probably will have guessed by now, it’s all about becoming aware of your thoughts about anything. Questions are at the base of changing. So there's wisdom in every question.
Welles, Nietes!Als volwassenen hebben we dit nooit eindigende dispuut naar een veel hoger niveau getrokken en gaan daarin door tot in de eeuwigheid...zoals de politiek laat zien.. Stop even en begin met de feiten en mededogen voor iedereen betrokken. Dit is slim en eerlijk om te doen. Neem de tijd en doe het werk om je dispuut te bewijzen en kijk naar de belangrijkheid van het argument...Wil je je gelijk? Of wil je blij zijn. Een lastig ego momentje waarin niet alleen jouw belang voorop hoort te staan.. Zoals je al begrijpt, alles gaat over het bewust worden van wat je nu over heel veel zaken echt denkt.  Heel belangrijk, schaam je nooit en nimmer en wees niet bang voor fouten, wij zijn kunstwerken in de maak! 
Parties & EventsYou can also book me for your Event or party. I offer these fun and easy readings: Tarot Speed readings:Presenting a short version of a Tarot reading:  This Tarot reading will take approximately 10 minutes per person. I conclude a sizable question for the time given, and will come to an answer or advice in a 6 card spread. As a special touch to your party or event, you can book me as “Madam Marian”. A booking for “Madam Marian” lives up to the image of a Gypsy fortune teller, including a suited outfit and glass ball. For both options I need one table, two chairs and some privacy. Tarot Speed reading per hour: € 65,- + travel exp. “Madam Marian” per hour     : € 75,- + travel exp. Mandala drawing & reading workshop:Mandala drawing is a fun and easy way to get some insight in your character and potential. It starts with an easy meditation (optional). Everyone draws a circle on an A4 sized sheet of paper followed by coloring the circle as they like. During this relaxing activity, I will walk around, observe and take notes. If the Mandala’s are colored and everyone in the group is acquainted, I will ask to pass on the Mandala’s, one by one, and let all write down what they see or feel about this mandala. I collect the Mandala’s  and review them in private while the group takes a break. The actual reading off the mandala’s can be done in private or as a group.  Depending on the group (max 10) I need a big table and enough chairs. The workshop takes 2,5 hours. All materials are included. I offer this workshop both on location as at my home. Costs: € 25,- p.p + travel exp. Starts with a minimum of 5 people. 
Contact: Marian Schokker Harmenkokslaan 51 2611TP Delft Tel: 06-24234819